Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna10556
   Dane teleadresowe1139
   Godziny urzędowania1120
Administracja
   Dyrektor1645
   Kierownik szkolenia prak.1122
   Inspektor Ochrony Danych381
Organa szkoły
   Rada Szkoły1237
   Rada Rodziców1171
   Samorząd Uczniowski1069
   Rada Pedagogiczna1272
Prawo
   Dokumenty szkolne1052
Inne
   Majątek883
   Rejestry960
   Ogłoszenia20428
   Przetargi50127
   Redakcja biuletynu894
Łączna liczba odwiedzin:95056