Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna10554
   Dane teleadresowe1139
   Godziny urzędowania1120
Administracja
   Dyrektor1645
   Kierownik szkolenia prak.1121
   Inspektor Ochrony Danych379
Organa szkoły
   Rada Szkoły1237
   Rada Rodziców1170
   Samorząd Uczniowski1068
   Rada Pedagogiczna1272
Prawo
   Dokumenty szkolne1051
Inne
   Majątek882
   Rejestry959
   Ogłoszenia20428
   Przetargi50123
   Redakcja biuletynu893
Łączna liczba odwiedzin:95041