artykuł nr 1

Rejestry

Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji, archiwów

Nazwa

ewidencji/ rejestru

ewidencję /

rejestr prowadzi:

Kontakt:

Sposób uzyskania

informacji z

ewidencji / rejestru

Rejestry, ewidencje,

archiwum

Sekretariat Szkoły
tel. 55 278 20 40

- Osobiście,

- Wydanie duplikatu świadectwa,

legitymacji szkolnej– opłata 9 zł,

duplikatu świadectwa ukoń. szkoły- 26 zł