artykuł nr 1

Rada Pedagogiczna

Dyrektor:
Tomasz Brodacki

Kierownik szkolenia praktycznego:
Andrzej Bożek

Pedagog:
Tomasz Brodacki

Nauczyciele:

Adamiak Krzysztof-  przedmioty informatyczne zawodowe
Banasiak Teresa- geografia
Bożek Andrzej- wychowanie fizyczne
Brodacki Tomasz- historia, wos
Ciosek Agnieszka- przedmioty ekonomiczne zawodowe
Domagalska Agnieszka- język angielski
Dubień Jan- przedmioty mechaniczne zawodowe
Groll Ryszard- przedmioty mechaniczne zawodowe
Januszewski Tadeusz- przedmioty ekonomiczne zawodowe
Karabiniewicz Mieczysław- przedmioty mechaniczne zawodowe
Kozłowski Wojciech- przedmioty informatyczne zawodowe
Kraszewski Zbigniew Dariusz- przedmioty mechaniczne zawodowe
ks. Krawiec Dawid Tomasz- religia
Lewandowska-Lech Agnieszka- język polski , wok
Paciorek Mariusz- przedmioty informatyczne zawodowe
Papis Mirosław- po, zajęcia praktyczne
Próchnicka-Sitarz Aneta- matematyka, fizyka
Pułka Hanna- język niemiecki
Puścion Anna- biologia
Reks Berdnad- wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość
Skowroński Michał- informatyka, biblioteka szkolna
Sobieraj Hanna- przedmioty ekonomiczne zawodowe
Stalmirski Marcin- matematyka, przedmioty informatyczne zawodowe, przedmioty ekonomiczne zawodowe
Śmieszniak Maciej- historia
Taraszkiewicz Marek- przedmioty zawodowe
Voloda Nataliya- język angielski

Administracja i obsługa:
Demczyńska Renata
Karol Danuta
Lizińska Danuta
Wasiewicz Elżbieta
Kędzierski Józef