artykuł nr 1

Rada Rodziców

Przewodniczący: Mariusz Markowicz
Sylwia Tokarska
Joanna Stępka
Katarzyna Jasińska
Sylwia Grzechowiak
Aneta Smentoch