artykuł nr 1

Rada Szkoły

Przewodniczący: Joanna Stępka- rodzic
Zastępca: Sylwia Tokarska- rodzic
Zastępca: Marcin Stalmirski– nauczyciel
Sekretarz: Bernard Reks- nauczyciel
Członkowie:
· Michał Skowroński– nauczyciel
· Katarzyna Jasińska– rodzic
· Katarzyna Potrzeszcz– uczeń
· Cezary Chiliński- uczeń
· Weronika Kurzanowska- uczeń