artykuł nr 1

Majątek

Nieruchomości i działki gruntowe o powierzchni 0,9352 ha, położone w Prabutach przy ulicach: Szkolnej, Kwidzyńskiej, Grunwaldzkiej.