artykuł nr 1

Inspektor Ochrony Daych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach:

iod@e-atc.pl